ABOUT US

tornado-effect

เว็บของเราคือห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ศึกษาเรื่องพายุข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อตรวจสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นของธรรมชาติ เพื่อเตือนภัยให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ และเตรียมรับมือกับมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นลดจำนวนความเสียหายที่ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆ หน่วยกู้ภัยจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่เยี่ยวยาสภาพจิตใจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับภัยธรรมชาติเหล่านี้ เราจะไม่ทอดทิ้งกันและช่วยกันแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นให้ท่านผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยดี