Published by : admin

วิธีป้องกันภัยจากลมพายุ ที่คุณควรรู้

ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางประเภท เต็มเปี่ยมไปด้วยความรุนแรง บางครั้งอาจเกิดขึ้นอย่างยาวนานต่อเนื่อง จนกระทั่งก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิภาพของทั้งมนุษย์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อชีวิต ความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบให้บริการทางการแพทย์

พายุหมุนเขตร้อน คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุหมุนเขตร้อน คือ พายุหมุนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิอากาศเขตร้อน ส่วนใหญ่แล้ว พายุประเภทนี้มักเกิดขึ้น ในบริเวณละติจูด 5 – 20 องศาเหนือและใต้ โดยพายุหมุนนี้ถือกำเนิดขึ้นเหนือพื้นมหาสมุทรอันแสนอบอุ่น และมีอุณหภูมิสูงกว่า 26 – 27 […]

พายุทอร์นาโด กับ เฮอริเคน ต่างกันอย่างไร

พายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนทั้งสองมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง แต่มันเป็นพายุที่มีความแตกต่างกัน ความแตกต่างที่สำคัญคือขนาดของพวกมัน พายุเฮอริเคนสามารถมองเห็นได้ง่ายจากอวกาศเพราะมันครอบคลุมส่วนสำคัญของพื้นผิวโลก

ความรุนแรงของพายุทอร์นาโดมีกี่ระดับ

พายุเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมาหลายร้อยปี หลายคนเชื่อว่ามันเป็นการลงโทษจากพระเจ้า บางส่วนก็เชื่อว่าธรรมชาติกำลังเล่นงานพวกเรา พวกมันมาในหลากหลายขนาด หลายความเร็ว มีอันตรายหลายระดับ แต่ไม่ว่าจะระดับไหนก็รุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนได้หลายร้อยหลัง