Archive Category: NEWS

รู้จักกับพายุต่างๆ

  • 0 COMMENT

พายุ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความรุนแรง รวดเร็ว สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศของ 2 บริเวณมีความแตกต่างกันมาก อากาศร้อนจึงค่อยๆ ลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากแนวราบอุณหภูมิต่ำกว่าจึงเข้ามาแทนเกิดการหมุนของอากาศจนทำให้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ทำความรู้จักกับพายุทอร์นาโด

  • 0 COMMENT

เวลาเราเรียกกันว่า พายุทอร์นาโด น่าจะเป็นคำคุ้นเคยกันอย่างมาก แต่จริงๆ แล้วพายุแบบนี้ก็มีลักษณะที่มาต่างกับแบบอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งเราจะเห็นว่าพายุทอร์นาโดมักไม่ค่อยเกิดกับประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากนัก แต่จะไปเกิดกับประเทศแถบสหรัฐฯ มากกว่า ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพายุทอร์นาโด

วิปริตพายุหิมะอเมริกา

  • 0 COMMENT

พายุฤดูหนาวที่นานๆทีจะเกิดขึ้นสักครั้ง ได้ถาโถมกระหน่ำโจมตีทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐฯ ส่งผลให้หิมะตกในเมืองเอกของฟลอริดาเป็นครั้งแรก หลังจากไม่เคยตกมานานกว่า 3 ทศวรรษ หลายมลรัฐเตรียมประกาศสภาวะฉุกเฉินระวังอันตรายจากพายุหิมะและอุณหภูมิติดลบ

การเกิดขึ้นของพายุทะเลทราย

  • 0 COMMENT

พายุทะเลทราย เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเขตทะเลทราย โดย ‘ลม’ เป็นตัวการอันทำให้เกิดกระบวนการแพร่สะพัดในพื้นที่แถบทะเลทรายซึ่งมีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง บางครั้งลมความรุนแรงสูงก็ก่อให้เกิดพายุฝน และพายุทรายในทะเลทรายได้