วิธีป้องกันภัยจากลมพายุ ที่คุณควรรู้

วิธีป้องกันภัยจากลมพายุ ที่คุณควรรู้

วิธีป้องกันภัยจากลมพายุ ที่คุณควรรู้

ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางประเภท เต็มเปี่ยมไปด้วยความรุนแรง บางครั้งอาจเกิดขึ้นอย่างยาวนานต่อเนื่อง จนกระทั่งก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิภาพของทั้งมนุษย์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อชีวิต ความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบให้บริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นเรื่องห้ามไม่ได้ หากแต่สามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายได้ โดยในปัจจุบันภัยธรรมชาติ ได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งค้นหาการป้องกันและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นอย่างดีที่สุด ด้วยจากการเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ จะทำให้พบว่าภัยธรรมชาติแต่ละประเภทส่งผลกระทบต่อมนุษย์แตกต่างกัน

หลักปฏิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดพายุ

  • ตระเตรียมวางแผนล่วงหน้าให้รอบคอบ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
  • ถ้าจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ให้สังเกตสภาพท้องฟ้าว่ามีความผิดปกติอะไรไหม เช่น ฝนตกหนัก, ฟ้ามืด หรือลมแรงกระฉากแรงผิดปกติ ถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าพายุฝนกำลังเดินทางมา หลังจากนั้นถ้าเห็นแสงฟ้าผ่าและเสียงฟ้าร้อง ให้รีบหาที่หลบทันที
  • จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเอาไว้ให้พร้อม เช่น น้ำดื่มสะอาด, รองน้ำไว้ใช้เพื่อการขับถ่ายหรือนำมาทำอาหาร, ยารักษาโรค, ชุดปฐมพยาบาล, อาหารแห้ง, ไฟฉาย เป็นต้น
  • ชาร์จแบตฯ โทรศัพท์ Power Bank ให้เต็มพร้อมเตรียมเบอร์โทรฉุกเฉินเอาไว้ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันตราย
  • สำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง ให้เก็บสัตว์เลี้ยงเข้าบ้าน

วิธีรับมือกับลมพายุฝน เมื่ออยู่ในบ้าน

  • ให้นำสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าบ้านทันที เนื่องจากบ้านหลังเล็กของสัตว์เลี้ยงไม่อาจป้องกันฟ้าผ่าได้ รวมทั้งถอดปลอกคอของสัตว์เลี้ยงออก เนื่องจากปลอกคอส่วนใหญ่เป็นสื่อล่อฟ้าชั้นดี
  • รีบปิดประตู หน้าต่างทุกบานให้สนิทลงกลอนให้เรียบร้อย นอกจากนี้พยายามอยู่ให้ห่างหน้าต่าง รวมทั้งบริเวณที่อาจมีวัตถุตกหล่นลงมาจากที่สูงมากระทบศีรษะ
  • ไม่สวมใส่เครื่องประดับโลหะ เช่น เงิน ทองคำ รวมทั้งทองแดง เนื่องจากโลหะเป็นสื่อนำไฟฟ้าชั้นดี และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
  • ปิดแก๊สให้สนิท งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งโทรศัพท์ในช่วงมีพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากกระแสไฟสามารถวิ่งเข้าสู่ร่างกายได้ อีกทั้งไม่ควรสัมผัสผนังคอนกรีตเด็ดขาด เพราะผนังคอนกรีตส่วนใหญ่มีโครงสร้างที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
  • หลังจากลมพายุสงบลงแล้ว ไม่ควรผลีผลามออกไปที่โล่งแจ้งทันที ควรเก็บตัวอยู่ภายในบ้านอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพื่อลดอันตรายจากฟ้าผ่าแบบรุนแรง ซึ่งมาพร้อมกับพายุฝน นอกจากนี้ให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณสายไฟฟ้าขาด มีต้นไม้ขนาดใหญ่หรือบริเวณเสาไฟฟ้าล้ม เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
No Comments