Archive Category: NEWS

พายุทอร์นาโด กับ เฮอริเคน ต่างกันอย่างไร

  • 0 COMMENT

พายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนทั้งสองมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง แต่มันเป็นพายุที่มีความแตกต่างกัน ความแตกต่างที่สำคัญคือขนาดของพวกมัน พายุเฮอริเคนสามารถมองเห็นได้ง่ายจากอวกาศเพราะมันครอบคลุมส่วนสำคัญของพื้นผิวโลก

ความรุนแรงของพายุทอร์นาโดมีกี่ระดับ

  • 0 COMMENT

พายุเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมาหลายร้อยปี หลายคนเชื่อว่ามันเป็นการลงโทษจากพระเจ้า บางส่วนก็เชื่อว่าธรรมชาติกำลังเล่นงานพวกเรา พวกมันมาในหลากหลายขนาด หลายความเร็ว มีอันตรายหลายระดับ แต่ไม่ว่าจะระดับไหนก็รุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนได้หลายร้อยหลัง

สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย

  • 0 COMMENT

พายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยจากสถิติแล้วส่วนใหญ่เกิดจากอ่าวไทยมักเกิดขึ้นช่วงฤดูฝนคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ส่วนจากฝั่งทะเลอันดามันเกิดได้ 2 ช่วงเวลาคือเมษายนถึงพฤษภาคมและตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่งจากข้อมูลผ่านๆ มาประเทศไทยเคยเจอกับพายุหมุนเขตร้อน

รู้จักกับพายุต่างๆ

  • 0 COMMENT

พายุ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความรุนแรง รวดเร็ว สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศของ 2 บริเวณมีความแตกต่างกันมาก อากาศร้อนจึงค่อยๆ ลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากแนวราบอุณหภูมิต่ำกว่าจึงเข้ามาแทนเกิดการหมุนของอากาศจนทำให้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ